Dagsorden til generalforsamling d 28/2- 2020

Pk.1       Valg af dirigent.

Pk.2       Formandens beretning og godkendelse af denne.

Pk.3      Fremlæggelse af regnskab og driftsbudget godkendelse af dette.

Pk.4      Fastsættelse af kontingent.

Pk.5     Valg af :

  • 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Hasse Svendsen    og  Torsten Stensen                

  • 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer

  • 1 revisor 

  • 1 revisor suppleant 

Pk.6      Indkomne forslag.

Pk.7      Plan for holdning af jord og planter den kommende sæson.

5 Feb 2020

Lemvig Vinlaug indkalder til ordinær generalforsamling

Fredag den 28-02-2020 kl. 20 i Vestjysk Bank

 (indgang fra Østergade)

Dagsorden ifølge vedtægter

Forslag skal være formanden i hænde 14 dage inden generalforsamlingen

Venlig hilsen 

Bestyrelsen

Please reload

© 2018 by Lemvig Vinlaug