DAGSORDEN

Pkt. 1      Valg af dirigent.

Pkt. 2      Formandens beretning og godkendelse af denne.

Pkt. 3      Fremlæggelse af regnskab og driftsbudget godkendelse af dette.

Pkt. 4      Fastsættelse af kontingent.

Pkt. 5     Valg af :

               2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Carsten Anderson & Finn Vejlby

               2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer

               1 revisor 

               1 revisorsuppleant 

Pkt. 6      Indkomne forslag.

Pkt. 7      Plan for holdning af jord og planter den kommende sæson.

Pkt. 8      Evt. 

Please reload

© 2018 by Lemvig Vinlaug