Dagsorden til generalforsamling d. 23-02-2018

Pk.1      Valg af dirigent.

Pk.2       Formandens beretning og godkendelse af denne.

Pk.3      Fremlæggelse af regnskab og driftsbudget godkendelse af dette.

Pk.4      Fastsættelse af kontingent.

Pk.5     Valg af :

  • 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Hasse Svendsen og Torsten Stensen.      

  • 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer

  • 1 revisor 

  • 1 revisor suppleant 

Pk.6      Indkomne forslag.

  • Antal af medlemmer ændres fra nuværende til  max. 25, og det skal ske ved naturlig afgang. På den måde at vi ikke optager nye medlemmer før vi kommer ned på 25.

Pk.7      Plan for holdning af jord og planter den kommende sæson.

Pk.8      Evt. 

27 Jan 2018

Fredag den 23/2-2018 kl. 20 i Vestjysk Bank (indgang fra Østergade).

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde 14 dage inden generalforsamlingen

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ps. Hvis dette ønskes at blive printet ud, venligst benyt: "Hent PDF" knappen. 

Please reload

© 2018 by Lemvig Vinlaug