Dagsorden til generalforsamling d 28/2- 2020

Pk.1       Valg af dirigent.

Pk.2       Formandens beretning og godkendelse af denne.

Pk.3      Fremlæggelse af regnskab og driftsbudget godkendelse af dette.

Pk.4      Fastsættelse af kontingent.

Pk.5     Valg af :

  • 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Hasse Svendsen    og  Torsten Stensen                

  • 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer

  • 1 revisor 

  • 1 revisor suppleant 

Pk.6      Indkomne forslag.

Pk.7      Plan for holdning af jord og planter den kommende sæson.

5 Feb 2020

Lemvig Vinlaug indkalder til ordinær generalforsamling

Fredag den 28-02-2020 kl. 20 i Vestjysk Bank

 (indgang fra Østergade)

Dagsorden ifølge vedtægter

Forslag skal være formanden i hænde 14 dage inden generalforsamlingen

Venlig hilsen 

Bestyrelsen

DAGSORDEN

Pkt. 1      Valg af dirigent.

Pkt. 2      Formandens beretning og godkendelse af denne.

Pkt. 3      Fremlæggelse af regnskab og driftsbudget godkendelse af dette.

Pkt. 4      Fastsættelse af kontingent.

Pkt. 5     Valg af :

               2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Carsten Anderson & Finn Vejlby

               2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer

               1 revisor 

               1 revisorsuppleant 

Pkt. 6      Indkomne forslag.

Pkt. 7      Plan for holdning af jord og planter den kommende sæson.

Pkt. 8      Evt. 

Dagsorden til generalforsamling d. 23-02-2018

Pk.1      Valg af dirigent.

Pk.2       Formandens beretning og godkendelse af denne.

Pk.3      Fremlæggelse af regnskab og driftsbudget godkendelse af dette.

Pk.4      Fastsættelse af kontingent.

Pk.5     Valg af :

  • 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Hasse Svendsen og Torsten Stensen.      

  • 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer

  • 1 revisor 

  • 1 revisor suppleant 

Pk.6      Indkomne forslag.

  • Antal af medlemmer ændres fra nuværende til  max. 25, og det skal ske ved naturlig afgang. På den måde at vi ikke optager nye medlemmer før vi kommer ned på 25.

Pk.7      Plan for holdning af jord og planter den kommende sæson.

Pk.8      Evt. 

27 Jan 2018

Fredag den 23/2-2018 kl. 20 i Vestjysk Bank (indgang fra Østergade).

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde 14 dage inden generalforsamlingen

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ps. Hvis dette ønskes at blive printet ud, venligst benyt: "Hent PDF" knappen. 

Please reload

© 2018 by Lemvig Vinlaug