Dagsorden til generalforsamling d 28/2- 2020

Pk.1       Valg af dirigent.

Pk.2       Formandens beretning og godkendelse af denne.

Pk.3      Fremlæggelse af regnskab og driftsbudget godkendelse af dette.

Pk.4      Fastsættelse af kontingent.

Pk.5     Valg af :

  • 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Hasse Svendsen    og  Torsten Stensen                

  • 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer

  • 1 revisor 

  • 1 revisor suppleant 

Pk.6      Indkomne forslag.

Pk.7      Plan for holdning af jord og planter den kommende sæson.

DAGSORDEN

Pkt. 1      Valg af dirigent.

Pkt. 2      Formandens beretning og godkendelse af denne.

Pkt. 3      Fremlæggelse af regnskab og driftsbudget godkendelse af dette.

Pkt. 4      Fastsættelse af kontingent.

Pkt. 5     Valg af :

               2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Carsten Anderson & Finn Vejlby

               2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer

               1 revisor 

               1 revisorsuppleant 

Pkt. 6      Indkomne forslag.

Pkt. 7      Plan for holdning af jord og planter den kommende sæson.

Pkt. 8      Evt. 

Dagsorden til generalforsamling d. 23-02-2018

Pk.1      Valg af dirigent.

Pk.2       Formandens beretning og godkendelse af denne.

Pk.3      Fremlæggelse af regnskab og driftsbudget godkendelse af dette.

Pk.4      Fastsættelse af kontingent.

Pk.5     Valg af :

  • 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Hasse Svendsen og Torsten Stensen.      

  • 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer

  • 1 revisor 

  • 1 revisor suppleant 

Pk.6      Indkomne forslag.

  • Antal af medlemmer ændres fra nuværende til  max. 25, og det skal ske ved naturlig afgang. På den måde at vi ikke optager nye medlemmer før vi kommer ned på 25.

Pk.7      Plan for holdning af jord og planter den kommende sæson.

Pk.8      Evt. 

Please reload

© 2018 by Lemvig Vinlaug